Over Partin en Wilde Ganzen

Partin

Partin is een Nederlandse maatschappelijke brancheorganisatie die zich inzet voor de belangen van particuliere initiatieven werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking.

Partin versterkt het PI door het stimuleren van onderlinge uitwisseling (ontmoeting en samenwerking), het aanbieden en/of faciliteren van informatie, kennis en advies (dienstverlening) en het streven naar en behoeden van (h)erkenning als zelfstandige maar relevante actor bij internationale samenwerking (belangenbehartiging).
Partin begeleidt haar leden naar het optimaliseren van hun doelstellingen door het faciliteren van ‘tools and trainingen’, het voorzien van informatie en het aangaan van maatschappelijke discussies. De eigen rol van PI in Nederland en binnen ontwikkelingsprocessen wordt daarbij betrokken. Concreet zijn dit de (administratieve) modellen en voorbeelden, maar ook educatieve bijeenkomsten.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang.

Wij steunen deze initiatieven met kennis, een sterk netwerk en geld. Wij helpen de aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen en zorgen dat er resultaten geboekt worden waar mensen wat aan hebben.