COVID-19

Het is lastig te voorspellen hoe de wereld er in oktober uitziet. We richten ons daarom nog altijd op een fysieke bijeenkomst op 9 oktober 2021. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de overheid die op dat moment gelden. Daar hoort bij dat we bij aanmelding je toestemming vragen om gegevens te delen met de GGD, mocht daar noodzaak toe zijn. Bovendien zal er een strikt toegangsbeleid zijn en zullen we als dat vereist is vragen om een legitimatiebewijs en je corona QR code te tonen.